önümleri

15 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen öndüriji

biz hakda

20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen öndüriji

Wenzhou Hongmai sungat we senetçilik kärhanasy

Wenghou Hongmai Arts & Crafts Co., Ltd. 2007-nji ýylda esaslandyrylan Longgang Yalan Plastiki Gaplaýyş Zawody diýlip tanalýan Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Wenzhou şäherinde ýerleşýär.Çaga hammam kitaplaryny, gaýtadan ulanylýan sumkalary we ş.m.

ÖNÜMLER

20 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan hünärmen öndüriji

HABARLAR

20 ýyldan köp hünärli öndüriji ...

  • Çaga hammam kitaby näme?

    Çaga hammam kitaby bäbekleriň suwa düşmek üçin oýnamagy üçin ýörite döredildi.Adatça import edilýän EVA (etilen-winil asetat kopolimer) materialdan ýasalýar.Howpsuz we zäherli däl, çaganyň derisine dostlukly.Şeýle hem tekiz, näzik we aşa çeýe.Çaga hammam kitaby wi ...

  • Çaga hammam kitaplaryndan çagaňyz nähili peýda görýär?

    Çaga hammam kitaplary ýazuw, motor ukyplary, döredijilik, habarlylyk we çagalara bolan ynamy ösdürmek üçin irki ösüş guraly hökmünde döredildi.Ajaýyp motor ukyplaryny ösdürýär: Çagaňyzyň hereketlerini utgaşdyrmak üçin tomaşa ediň Motor başarnyklary ähli myşsalaryň utgaşdyrylmagyna degişlidir ...